top of page

 

 • מספקים עבורך מעטפת אישית של ייעוץ השקעות הוליסטי, מקצועי ואובייקטיבי

 • במטרה לשמר את ערך נכסיך ולהשביחם תוך שמירה על שקט נפשי וכלכלי עבורך, בהתאם לצרכיך היום ובעתיד

 • אנו דוגלים בשיטת הארכיטקטורה הפתוחה בה אין מוצרי בית

 • אנו בוחנים את כלל ניירות הערך ובונים עבורך תיקי השקעות מושכלים ואוביקטיביים בחשבונותיך בארץ ובחו"ל

 •  רק טובת הלקוח עומדת לנגד עינינו תוך שמירה על חסיון לקוח ודיסקרטיות מלאה

 •  

 • הכספים נשארים בחשבונות הבנק של הלקוח בארץ ובעולם ואנו מקבלים ייפוי כח לצפיה בלבד

 •  

 • השירות ניתן ללקוחות בעלי הון פנוי להשקעה מעל מיליון דולר

 • וזאת על ידי יועצת השקעות מוסמכת המפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך

 • בעלת למעלה מ-20 שנות נסיון 

bottom of page