top of page

 אנו עוסקים בייעוץ השקעות הוליסטי הממפה את כלל נכסי הלקוח בארץ ובעולם. אנו נבחן את כלל נכסיך ונספק תמונת מצב נוכחית, אגרגטיבית, תוך התייחסות לפיזור מטבעי, פיזור גאוגרפי וטווחי השקעה. זאת, תוך מתן ייעוץ מעמיק ומפורט לשינויים הנדרשים בתיקים על מנת למקסם את ביצועי תיקי ההשקעות שלך ולבנייתם בהתאם לרמת הסיכון האופטימלית עבורך.

ייעוץ הינו עניין סובייקטיבי.לכל משפחה יש צרכים הייחודיים לה, לכל חברה יש טווחי השקעה שונים, הידיעה שכל משקיע מגיע עם רקע אחר, ציפיות אחרות ומטרות שונות מובילה לחזון שלנו:

הכרות אישית. תיק השקעות אישי. ליווי פיננסי אישי.

ב- Eternity Family office לא תהיה חלק מ-Pool השקעות קבוע, התיק שלך יהיה ייחודי לך ויושקע לאחר ניתוח מעמיק של הצרכים שלך היום ובעתיד.

המטרה הראשונית היא להכיר אותך. מה הניע אותך עד היום, מה חווית, מה הצרכים שלך היום ובעתיד ולאחר הכרות מעמיקה אתך וידיעת צרכיך נבנה לך את תיק ההשקעות האופטימלי עבורך.

אנו, יועצי ההשקעות של Eternity Family Office נלך לצידך ויחד נבנה את תיקי ההשקעות הרלוונטיים לך תוך מתן מענה לכל צורך פיננסי.

אנו שואפים למקסם את תיקי ההשקעות שלך תוך שמירה על יחסי סיכון-תשואה האופטימליים עבורך.

ב-Eternity Family office דוגלים בשיטת הארכיטקטורה הפתוחה בה אין מוצרי בית, אנו בוחנים את כלל ניירות הערך ובונים עבורך תיקי השקעות מושכלים ואוביקטיביים. רק טובת הלקוח עומדת לנגד עינינו.

הכספים נשארים בחשבונות הבנק של הלקוח בארץ ובעולם ואנו מקבלים ייפוי כח לצפיה בלבד.

השירות ניתן ללקוחות בעלי הון פנוי להשקעה מעל מיליון דולר. 

מהו ייעוץ?

רשיון ייעוץ הינו הרשיון האובייקטיבי ביותר הניתן על ידי הרשות לניירות ערך. ייעוץ השקעות נקי מניגוד אינטרסים ורואה אך ורק את טובת הלקוח, הן מבחינת עמלות והן מבחינת בחירת ניירות הערך המושקעים בתיק ההשקעות. מנדט לייעוץ מאפשר שיח והסבר מעמיק ללקוח על כל השקעה והשקעה עוד בטרם ביצוע הפעולה, בידיעת הלקוח ואישורו מראש. מצב זה תורם לכך שהלקוח יודע בכל רגע נתון מהו מצב התיק, באילו ניירות הוא מושקע וכן, מה הרציונאל מאחורי ההשקעה. השקיפות היא מלאה.

bottom of page