top of page

  

 

ב- Eternity Family Office​ אנו דוגלים בשיטת הייעוץ ההוליסטי, בחינת מכלול תיקי ההשקעות הנוכחיים של הלקוח, בארץ ובחו"ל. מיפוי התיקים השונים לרבות נדל"ן, אומנות ותיק פנסיוני.

בשלב ראשון, אנו מספקים ניתוח מעמיק לתיקים קיימים תוך התייחסות לפיזור מטבעי, גיאוגרפי וטווחי השקעה. לאחר מיפוי נכסיך תוגש לך הצעה קונקרטית, עם המלצות מפורטות שימקסמו את השקעותיך. 

באפשרותך לבחור את אופן הייעוץ. ייעוץ in house שוטף על כלל נכסיך – Global & Local investments advisory או לחילופין, בקרה על מנהלי השקעות חיצוניים Family office .

 

ייעוץ in house:

בחינת תיקי ההשקעות שלך באופן שוטף, בניית תיקי השקעות בשקלים ובמט"ח,ייעוץ השקעות ובקרה, דוחות תשואה ומבנה תיק חודשיים.

כמו כן נבדוק האם ישנם חשבונות מיותרים המוחזקים על ידך, נבצע קונסולידציה ואלמינציה של חשבונות, נבחן את העלויות הנגבות על ידי הבנקים ונדאג להפחתתם למינימום.

   

בקרה על מנהלים Family Office :

לאחר קביעת מדיניות ההשקעה הרלוונטית לכל תיק, בחינת יישום המדיניות על ידי הגופים המנהלים, בחירת מנהלים אופטימליים לפי Asset Classes.

בקרה על עלויות.

בדיקת תשואות שוטפות והשוואתן ל- Bench mark.

קונסולידציה של תיקי ההשקעות.

מתודולוגיית ההשקעות שלנו:

ראיה מאקרו כלכלית ו-drill down למיקרו

בניית תיקים לפי core & satellite

ניצול אנומליות בשווקים ובניירות ערך ספציפיים

שימוש במכלול של כלי השקעה על מנת ליצור פיזור והקטנת קורלציה

פיזור סיכונים על ידי הגבלת השקעה במנפיק אחד

שימוש בהגנות בעת הצורך

התייחסות ל-bench mark  המוגדר מראש

 

Added Value

ליווי בפתיחת חשבונות בבנקים זרים

העברת נכסים לדורות הבאים ורישום צוואות

ניתוח תיק פנסיוני

ייעוץ מס וגילוי מרצון

ייעוץ משכנתאות

חינוך פיננסי

העשרה פיננסית

 

 

bottom of page