top of page

מנוהל בבית השקעות? כך תשאיר את המושכות בידיך


שלום רב,

לאחרונה פנו אלי מספר לקוחות שמנוהלים על ידי בתי השקעות לחוות דעת שניה על תיק ההשקעות שלהם. קרי, ייעוץ חד פעמי. ייעוץ חד פעמי מצריך למעשה מעבר על כלל נכסי הלקוח. בחינה לעומק של כל נייר ונייר שנרכש על ידי בית ההשקעות המנהל, אם זו אגרת חוב או מניה או קרן נאמנות בארץ או בחו״ל והמלצה לפעולה.

ברצוני להביא כאן מספר נקודות שצריך לשים לב אליהן בניהול על ידי בית השקעות:

1. ראשית בית השקעות מנתב את הלקוח , לאחר בירור צרכים שבלוני למדי, ל-pool השקעות קבוע. לכל בית השקעות יש מספר מוגבל של מדיניות השקעה אליה הוא מנתב את הלקוח. לרוב תחת כללי אצבע מאוד ברורים . הגמישות היא נמוכה ביותר.

2. שימו לב לתדירות ותכיפות הפעולות שנעשות בתיקים. מהירות התגובה לירידות מול הכנת התיקים לירידות. הקטנת חשיפה למניות או הקטנת ריסק בתיקים לאחר ירידות יכולה לפגוע בתיק ההשקעות לאורך זמן , חשוב מאוד לוודא שבתיק ישנם ניירות ערך דפנסיביים המגינים על התיק ומכינים אותו מבעוד מועד לירידות שעשויות להגיע. לא ניתן לתזמן את השוק .

3. פרופורציות. שימו לב האם התיק שלכם מפוזר - אך לא מפוזר מידי! כלומר אחזקה בנייר ערך בין 3% ועד 5% הנה סבירהחשיפה למנפיק עד 5% תגן עליכם מפני דיפולט או ירידות חדות . המטרה לחשוב מצד אחד על הסנריו השלילי שיכול לקרות ומצד שני לא לאבד את התכלית שבהשקעה על ידי פיזור יתר.

4. תשאלו שאלות. תתחילו מהבנת הנסיון של מי שמנהל לכם את תיק ההשקעות בפועל, שנות נסיון, התמחות וכדומה. בקשו הסבר על הרכישות והמכירות שהתבצעו בתיקים. גם אם התיק המנוהל מקנה מנדט לפעולה ללא אישורכם מראש אין זה אומר שאינכם זכאים להבין מדוע נעשו פעולות ומה הרציונאל מאחורי הפעולות.

5. רציתם תיק סולידי- תמחקו את המושג מהארסנל. אין סולידי. סיכון יש גם באגרות חוב ולעיתים הסיכון בהשקעה בהן גבוה מהסיכון במניות. בידקו האם אתם מושקעים ישירות באגרות חוב לא מדורגות. היום כשהתשואות באגרות החוב נמוכות מנהלי תיקים נוטים להפנות כספים להשקעות ישירות באגרות חוב לא מדורגות אשר הסיכון בהן גבוה ואילו התשואות לא תמיד מפצות. דירשו ממנהל ההשקעות שלכם לידע אתכם לפני כל רכישה כזו ויותר מכך העדיפו השקעה דרך קרן נאמנות ולא השקעה ישירה. כאן הפיזור רצוי ומבורך.

6. לסיכום. אל תשכחו שמדובר בכספים שלכם אשר טרחתם רבות להרוויחם ביושר. פגישה של שעה פעם בחודש תראה למנהל ההשקעות שלכם שאתם עם היד על הדופק ותאמינו לי זה יעשה את ההבדל.

תמיד כאן בשבילכם, גם לייעוץ חד פעמי וכמובן לייעוץ שוטף,רוית לגו

אין לראות באמור לעיל כהמלצה לרכישה/ מכירה/ של ניירות ערך כל פעולה בניירות ערך תתבצע

לאחר התייעצות עם יועץ השקעות מוסמך ולאחר ניתוח צרכים אישי

פמילי אופיס#

ניתוח מאקרו כלכלי#

הון משפחתי#

נוסטרו#

שוק ההון#

השקעות בחו"ל#

ניירות ערך זרים#

חשבון בשוויץ#

ייעוץ אובייקטיבי#

ייעוץ אישי#

ייעוץ השקעות#

השירות ניתן לבעלי הון פנוי מעל מליון דולר


bottom of page